ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа Кременюк Олександр Олександрович IПН 3371212478 Місцезнаходження 22400, м. Калинівка, вулиця Підгірна 18, тел. (043) 33-2-43-36, rabota-v-internete@gmail.com, в особі інтернет-магазину rabota-v-internete.fun (далі-ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі-ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Покупець — фізична або юридична особа, яка розміщує Замовлення на Сайті, або зазначена як одержувач Товару. Погоджуючись з умовами оферти, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що він є дієздатним громадянином, які досягли 18 років, або представником діючої компанії, які мають необхідні документи для дії від імені цієї юридичної особи;

Продавець — Фізична особа Кременюк Олександр Олександрович;

Інтернет-магазин — Інтернет-сайт, розташований має адресу в мережі Інтернет rabota-v-internete.fun. На ньому представлені ТОВАРИ, пропоновані ПРОДАВЦЕМ своїм Покупцям, а також умови доставки, оплати, повернення та обміну цих товарів;

Сайт — rabota-v-internete.fun

Замовлення — Належним чином оформлений запит Покупця на доставку за вказаною електронною адресою ТОВАРІВ, розміщеною покупцем самостійно на сайті в формі заказу.

Онлайн товар — об’єкт матеріального світу, не вилучений з цивільного обороту і представлений до продажу на Сайті. Онлайн ТОВАРИ представлені на Сайті через фото-зразки, є власністю Продавця.

 1. Предмет договору-оферти.
  1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити і прийняти замовлений в інтернет-магазині ТОВАР.
 2. Момент укладання договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 638 та статті 641 Цивільного кодексу України).

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Покупцем (відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті), а ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ спільно — сторонами договору оферти.

2.3. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, є беззаперечним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ПРОДАВЦЕМ у договірні відносини. Якщо ПОКУПЕЦЬ не згоден з її умовами, або з будь-яким пунктом умов, ПРОДАВЕЦЬ пропонує ПОКУПЦЕВІ відмовитися від укладення Договору оферти і використання послуг ПРОДАВЦЯ.

2.4. Оформлення заказу: Покупець заповнює форму заказу на САЙТІ ПРОДАВЦЯ з обов’язковим підтвердженням ознайомлення з умовами даного Договору оферти. ПОКУПЕЦЬ несе відповідальність за достовірність наданої інформації при заповнені форми. В іншому випадку ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за своєчасну доставку.

ПОКУПЕЦЬ Інтернет-магазину має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті. Здійснюючи ЗАМОВЛЕННЯ на Сайті Інтернет-магазину, ПОКУПЕЦЬ приймає на себе зобов’язання по оплаті ЗАМОВЛЕННЯ / ТОВАРУ і його приймання, а ПРОДАВЕЦЬ приймає зобов’язання з доставки та передачі у власність покупця оплаченого ЗАМОВЛЕННЯ / ТОВАРУ.

Замовлення приймаються ПРОДАВЦЕМ через систему прийняття ЗАМОВЛЕНЬ, інтегровану в Сайт ПРОДАВЦЯ. ПРОДАВЕЦЬ вправі обмежити кількість ТОВАРІВ, яке покупець оформляє в замовленні, проінформувавши про це ПОКУПЦЯ. Після отримання Замовлення ПРОДАВЕЦЬ надає відповідального менеджера, який від імені Продавця погоджує з Покупцем всі істотні умови, в т. ч. доставки, вартості замовлення і оплати ТОВАРУ.

ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право в односторонньому порядку припинити прийом Замовлень від покупця, якщо ПОКУПЕЦЬ систематично порушує умови даного Договору оферти або робить негативний вплив на роботу Інтернет-магазину шляхом надмірної завантаження служб Інтернет-магазину.

3. Ціна ТОВАРУ.

3.1. Ціни в Інтернет-магазині вказані в гривнях за одиницю ТОВАРУ.

3.2. У разі невірно зазначеної ціни ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується при першій можливості повідомити про це Покупця. При цьому ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від придбання ТОВАРУ повністю або частково. При неможливості зв’язатися з Покупцем Замовлення вважається скасованим.

3.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціни в односторонньому порядку. При цьому ціна ТОВАРІВ, сплачених Покупцем, зміні не підлягає.

 1. Оплата ТОВАРУ.

4.1. При безготівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЕВІ ціну ТОВАРУ в момент його передачі.

4.2. Повна вартість Замовлення складається з вартості ТОВАРУ в Інтернет-магазині.

4.3. ПОКУПЕЦЬ оплачує Замовлення будь-яким способом, обраним в Інтернет-магазині.

4.4. При безготівковій формі оплати обов’язок покупця щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів розрахунковий рахунок Продавця в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати.

 1. Доставка ТОВАРУ.

5.1. ПРОДАВЕЦЬ здійснює доставку ТОВАРУ за допомогою власної доставки на електронну почту ПОКУПЦЯ.

5.2. Вартість доставки може варіюватися в залежності від ваги, розмірів ТОВАРУ, а так само регіону і способу доставки.

5.3. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується докласти всіх можливих зусиль для здійснення доставки ТОВАРУ, замовленого Покупцем, в терміни, зазначені на Сайті. Проте, ПРОДАВЕЦЬ не бере на себе відповідальність за затримки, що сталося не з вини ПРОДАВЦЯ.

5.4. Право власності на ТОВАР і всі ризики, пов’язані з правом власності, переходять до ПОКУПЦЯ в момент отримання ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ, на електронну пошту.

5.7. У разі зміни терміну поставки, ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується негайно інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою отримання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою електронної пошти.

5.8. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою електронної пошти.

 1. Гарантія на ТОВАР не надається.

6.1. На весь товар, який реалізується в Інтернет-магазині, немає сертифікатів.

 1. Права та обов’язки сторін.

7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

7.1.1. До укладення договору надати ПОКУПЦЕВІ на сайті Інтернет-магазину інформацію про основні споживчі властивості ТОВАРУ, про адресу (місце знаходження) ПРОДАВЦЯ, про ціну і про умови придбання ТОВАРУ, про його доставку, про порядок оплати ТОВАРУ, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору.

7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених українським законодавством.

7.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

7.1.4. Надати ПОКУПЦЕВІ в письмовій формі на Сайті інформацію про товар, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів», а також передбачену пунктом 9 цього Договору інформацію про порядок і терміни повернення товару.

7.2. Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на Сайті Інтернет-магазину.

7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, адресу електронної пошти)

7.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому ДОГОВОРІ терміни.

 1. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за доставку Замовлення, якщо Покупцем вказано неправильну адресу доставки.

8.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

8.4. Покупець, оформляючи Замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

8.5. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неможливість обслуговування ПОКУПЦЯ з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, невиконання зобов’язань постачальників тих чи інших послуг.

8.6. У разі якщо з якої-небудь причини ПРОДАВЕЦЬ не відправить ТОВАР Покупцеві або відправить ТОВАР з порушенням термінів, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору оферти обмежуються виключно продовженням термінів доставки Товару.

8.7. ПРОДАВЕЦЬ за жодних обставин не несе відповідальності за Договором оферти за: a) будь-які дії та / або бездіяльності, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду покупця і / або третіх сторін незалежно від того, міг ПРОДАВЕЦЬ передбачити можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати ТОВАРУ за Договором оферти.

8.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором оферти, по будь-яким позовом або претензії щодо Договору оферти або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого ПРОДАВЦЕВІ Покупцем за Договором оферти.

8.9. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, ПРОДАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за порушення умов Договору оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збоїв роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ПРОДАВЦЕМ Договору оферти.

8.10. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

 1. Повернення і обмін товару.

9.1. Отриманий ТОВАР обміну або поверненню не підлягає.

 1. Форс-мажорні обставини.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т.д.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 1. Термін дії договору.

11.1. Даний Договір набирає чинності з моменту звернення покупця в Інтернет-магазин і оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов’язань Сторонами.

 1. Персональні дані.

12.1. ПРОДАВЕЦЬ збирає і обробляє персональні дані ПОКУПЦІВ (а саме: електронну пошту/емейл, ім’я) з метою:

— Виконання умов цього Договору;

— Доставки Покупцеві замовленого Товару.

12.2. Здійснюючи Замовлення ТОВАРУ в Інтернет-магазин, Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе з метою здійснення доставки замовленого ТОВАРУ і виконання умов цього Договору.

12.3. При зборі та обробці персональних даних ПОКУПЦІВ, ПРОДАВЕЦЬ не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п.12.1 цього Договору.

12.4. Доступ до персональних даних ПОКУПЦІВ мають тільки особи, що мають безпосереднє відношення до виконання ЗАМОВЛЕНЬ.

12.5. Інформація про покупця може бути передана офіційним органам строго відповідно до вимог законодавства України.

12.6. ПРОДАВЕЦЬ має право направляти ПОКУПЦЕВІ рекламні або інформаційні повідомлення. Покупець має право відмовитися від рекламно-інформаційних повідомлень, направивши ПРОДАВЦЕВІ відповідне письмове повідомлення.

 1. Реквізити інтернет-магазину. Фізична Кременюк Олександр Олександрович IПН 3371212478 Місцезнаходження 22400, м. Калинівка, вулиця Підгірна 18, тел. (043) 33-2-43-36, rabota-v-internete@gmail.com
Блог